Máy tính Casio FX570VN Plus (FX-570VN Plus)

(9.3333)|3 bình luận
155.000 đ
 • Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn`
 • Phân tích thành thừa số nguyên tố
 • Tìm thương và số dư của phép chia
 • Tìm ƯCLN; BCNN
 • Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy
 • Giải bất phương trình bậc 2; bậc 3
 • Tính tích; tổng của dãy số
 • Lưu nghiệm khi giải phương trình
 • Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số; số thập phân; căn thức
 • Tính logarit với cơ số bất kỳ
 • Tính toán phân phối DIST
 • Tính ma trận; thống kê
lazada.vn
Có 64 nơi bán Máy tính Casio FX570VN Plus (FX-570VN Plus)
Bình luận của người dùng
mytindigital.com
203.500 đ
Đã có VAT
dienmayhaiduong.com
231.000 đ
Đã có VAT
sendo.vn
215.000 đ
Đã có VAT
225.000 đ
Đã có VAT
249.000 đ
Đã có VAT
249.000 đ
Đã có VAT
anlocviet.vn
248.270 đ
Đã có VAT
idtc.vn
275.000 đ
Đã có VAT
275.000 đ
Đã có VAT
330.000 đ
Đã có VAT
avymart.vn
324.500 đ
Đã có VAT